Ede Cafe

12/04/2018 8:57 sáng

EDE Cafe – Trang tin tức về văn hóa bản sắc của người Êđê tại Tây Nguyên. Đặc biệt Cafe EDE đang được chú trọng và đầu tư để trở thành một thương hiệu nổi tiếng thế giới.

Tác giả: admin

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *